Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wybrane publikacje

red. Lucyna Witek

Wybrane publikacje

Witek L., Ekoetykietowanie i jego rola w rozwoju zachowań nabywczych na rynku produktów ekologicznych, (w:)  Etykiety i deklaracje środowiskowe – aspekty biznesowe i społeczne, red. M. Jankowska-Mihułowicz, M. Ilić Mićunović, M. Hajduk-Stelmachowicz B. Agarski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 9-26.

Wierzbiński B.; Surmacz T.; Kużniar W., Witek, L., The Role of the Ecological Awareness and the Influence on Food Preferences in Shaping Pro-Ecological Behavior of Young  Consumers, „Agriculture”, 2021, 11, 345.

Witek L., Kuźniar W., Green Purchase Behavior: The Effectiveness of Sociodemographic Variables for Explaining Green Purchases in Emerging Market, „Sustainability”, 2021, vol. 13, 209.

Witek L., Green Marketing: The Environmentally-Friendly Attributes of Products and Decision to Purchase, „Folia Oeconomica Stetinensia”, 2020, vol.20(2), s. 451-467.

Szalonka K., Witek L., Warunki pracy w handlu w świetle badań, Handel Wewnętrzny w Polsce, nr 2012-2017/2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 133-149.

Witek L., Postawy konsumentów wobec marketingu społecznie zaangażowanego w świetle badań empirycznych, Handel Wewnętrzny, nr 5(370)/2017, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur s.374-383.

Szalonka K., Witek L., Analiza sprzedaży detalicznej w Polsce i krajach UE w świetle uwarunkowań makroekonomicznych, Handel wewnętrzny w Polsce, nr 2011-2016/2016, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, s. 268-285.

Szalonka K., Światowy G., Witek L., O dylematach pomiaru prozdrowotnego stylu życia w kontekście badań marketingowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 460, Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku, 2016, s. 19-27.

Witek L., Szalonka K., Alergie pokarmowe i ich wpływ na rozwój rynku żywności funkcjonalnej i ekologicznej, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr16(65)/2016, SGWW, s.128-140.

Szalonka K., Światowy G., Witek L., Health as a determinant of the development of the organic food market, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 15 (3)/2016, p.115-122.

Witek L., Zachowania konsumentów na rynku produktów ekologicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Handel Wewnętrzny, t.61, nr 1/2015, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s.281-290.

Szalonka K., Witek L., Postawy i zachowania prozdrowotne pokolenia Z w świetle badań pierwotnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu Marketing i Zarządzanie, Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty, konsument i przedsiębiorstwo w kontekście zmian w otoczeniu – handel i usługi, nr 3(44)/2016, s.189-196.

Hall H., Witek L., Conditions, Contemporary Importance and Prospects of Higher Education Marketing on the Example of Polish Universities, Procedia Economics and Finance, Vol.39, 2016, s.206–211.

Witek L., Hall H., Prosumption use in creation of cause related marketing programs through crowdsourcing, Procedia Economics and Finance, Vol.39, 2016, s. 212 – 218.

Witek L., Influence of Socio‑demographic Characteristics of Consumers on Attitudes Towards Cause Related Marketing, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol.64 (6)/2016, p. 2173-2182.

Kuźniar W., Witek L., Traditional regional products as part of unique sales proposition in farm tourism in Poland, Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol.16 (1)/2016, p. 249 – 252.

Witek L., Implementacja Cause Related Marketing – korzyści i warunki tworzenia skutecznych programów, Logistyka, nr 2/2015, s.1633-1639

Witek L., Szalonka K., Wpływ zachowań nabywców na rozwój nowych kanałów dystrybucji „zdrowej” żywności, [w:] Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, pod red. Sławińska M., Unidruk, Poznań 2016, s.283-294.

Witek L., Szalonka K., Ecological attitudes and behavior among young consumers as challenge of green marketing, [w:] Innovative approaches in the management of competitiveness of businesses vol.2, pod red. A.Berezin, M.Bezpartochnyi, ISMA University Riga (Łotwa), p. 97-106.

Bednárová L., Witek L., Piętowska-Laska R., Laska A., Assessment methods of the influence on environment in the context of eco-design process, [w:] Production Management and Engineering Sciences, ed. Majerník M., Daneshjo N., Bosák M., Taylor & Francis Group, London 2016, p.15-20.

Witek L., Kuźniar W., Ethnocentrism in behaviour of consumer on the organic food market, [w:] Food Products Marketing. Concepts and research, ed. Gębarowski M., Hermaniuk T., University of Maribor, Celje 2015, p. 172 – 181.

Chmielecki M., Laska A., Mazur-Wierzbicka E., Witek L., Sobiech-Grabka K., Chmura J., Wpływ koncepcji CSR na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2015, s.1-171.

Witek L., Raportowanie społeczne jako narzędzie komunikacji z interesariuszami, [w:] Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami – determinanty, funkcje, strategie, pod red. Gugnin O., Hall H., Witek L., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s.169-178.

Witek L., Chodorek M., Perswazja i manipulacja w reklamie telewizyjnej a postawy odbiorców, [w:] Determinanty i efekty współczesnej aktywności marketingowej, pod red. Wiażewicz J., Zielińska A., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s.171-180.

 Witek L., Szalonka K., Green and healthy consumption in Poland:  Prosumption and purchase from a trusted source as an alternative for certified green products, 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, SGEM2017 Conference Proceedings, Book 1, Modern Science,  Vol. 5, Albena 2017, p.443-450.

Witek L., Sustainable Consumption: Eco-labelling and its impact on consumer behavior - evidence from a study on Polish consumer, 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Contemporary Issues in Economy 9 Proceedings of the International Conference on Applied Economics: Economics, ed. Balcerzak A.P., Pietryka I., Toruń 2017, s.560-568.

Witek L., Barriers to Green Products Purchase – from Polish Consumer Perspective, [w:] Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017), ed. Dvouletý O., Lukeš M., Mísar J., Proceedings of the 5th International Conference 25 – 26 May, 2017, Prague, University of Economics, Praga 2017, p.1119-1128.

Witek L., Ecological Responsibility of Students: Motivators and Demotivators of their Environmental Behaviors, [w:] International Conference on Education, Humanities and Management (ICEHM-17) March 14-15, 2017 Dubai (UAE), 2017 vol.IV, ed. Ogutveren U., Frydkova E., Pomazan V.M., Dubai 2017, p.361-364.

Witek L., Hall H., Sustainability: ecological responsibility and profile of green consumer, Proceedings of The 2015 ICBTS International Academic Research Conference in Europe & America, Paris 1 – 3 December 2015, ed. Kerdpitak Ch., Heuer K., Soltani E., Nartea G., Chuanchom J., Paris 2015, p.7-12.

Hall H.,Witek L., Contemporary marketing of polish universities – research aspect, Proceedings of The 2015 ICBTS International Academic Research Conference in Europe & America, Paris 1 – 3 December 2015, ed. Kerdpitak Ch., Heuer K., Soltani E., Nartea G., Chuanchom J., Paris 2015, p.1-6.

Witek L., Consumer Perception Towards The Cause Related Marketing On The Polish Market, [w:] Conference Proceedings, 2ND International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences, &Arts, SGEM 2015, Book 2 , Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Vol. III, Stef92 Technology Ltd., Sofia, 2015, p.139-145.

 Gugnin A., Hall H., Witek L. (red.), Zarządzanie marketingowe współczesnymi organizacjami – determinanty, funkcje, strategie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 1-202.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję